Meld je gratis aan

deskundig advies

Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

onbepaald

Ontvang gratis advies

geplaatst op December 18 2021

Een gids voor het bepalen van de CRS-score onder Canada Express Entry in 2022

profielfoto
By  editor
Bijgewerkt November 14 2023

Bij het begrijpen van de Canada immigratie proces, wordt het voor u noodzakelijk om uit te zoeken hoe de CRS-scores worden bepaald. Als u over de informatie beschikt, kunt u voldoende doen om de minimaal vereiste score voor deelname aan het examen te behalen Canada Express-toegang systeem. Je kunt de scores ook verbeteren als je eenmaal in de Express Entry-pool zit.

Laten we ons dus verdiepen in de kennis over hoe CRS-scores worden bepaald.

Kern-/menselijk kapitaalfactoren
Menselijke kapitaalfactoren Punten per factor (met een common law-partner of echtgeno(o)t(e)) Punten per factor (zonder common law-partner of echtgeno(o)t(e))
Leeftijd 100 110
Opleidingsniveau 140 150
 Vaardigheid in officiële talen 150 160
Werkervaring in Canada 70 80
Factoren van common law partner/echtgenoot
Factoren Punten per factor  (Max 40 punten)
Opleidingsniveau 10
Vaardigheid in de officiële taal 20
Werkervaring in Canada 10
       

Kern/menselijk kapitaal + Common law partner/echtgenoot factoren = Max. 500 punten (met OF zonder common law partner/echtgenoot)

Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden (Max. 100 punten)
Onderwijs Punten per factor  (Max 50 punten)
Een postsecundair diploma en een goede/sterke beheersing van de officiële talen 50
Een postsecundair diploma en werkervaring in Canada 50
Buitenlandse werkervaring Punten per factor  (Max 50 punten)
Buitenlandse werkervaring en goede/sterke beheersing van de officiële talen (minimaal CLB-niveau 7) 50
Buitenlandse werkervaring en werkervaring in Canada 50
Kwalificatiecertificaat (voor mensen met handelsberoepen) Punten per factor  (Max 50 punten)
Certificaat van kwalificatie en goede/sterke beheersing van officiële talen 50

Kern-/menselijk kapitaal + Common law-partner/echtgenoot + Overdraagbaarheidsfactoren = Max. 600 punten

Extra punten (Max 600 punten)
Factor Maximaal aantal punten per factor
Broer/zus woonachtig in Canada (Canada PR of staatsburger) 15
Taalvaardigheid in het Frans 50
Canadees postsecundair onderwijs 30
PN nominatie 600
Geregelde werkgelegenheid 200

Kern-/menselijk kapitaal + Partner-/echtgenootfactoren + Overdraagbaarheidsfactoren + Extra punten = Eindtotaal – Max. 1,200 punten

Sectiegewijze uitsplitsing van punten

CRS – Kern-/menselijke kapitaalfactoren

  • Met een partner/echtgenoot samenwonend: Maximaal 460 punten in totaal voor alle factoren.
  • Zonder huwelijkspartner/echtgenoot: in totaal maximaal 500 punten voor alle factoren.
Leeftijd in jaren Met een samenwonende partner/echtgenoot  (Max 100 punten) Zonder common law partner/ echtgeno(o)t(e).  (Max 110 punten)
17 of minder 0 0
18 90 99
19 95 105
20 tot 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 of hoger 0 0
Opleidingsniveau Met een samenwonende partner/echtgenoot  (Max 140 punten) Zonder common law partner/ echtgeno(o)t(e).  (Max 150 punten)
Minder dan middelbare school (middelbare school) 0 0
Een secundair diploma (diploma middelbare school) 28 30
1-jarig diploma, graad of certificaat van een universiteit, handels- of technische school, hogeschool of andere instituten 84 90
2-jarige opleiding aan een universiteit, handels- of technische school, hogeschool of andere instituten 91 98
Bachelordiploma OF een programma van 3 of meer jaar aan een universiteit, handels- of technische school, hogeschool of andere instituten 112 120
2 of meer certificaten, graden of diploma's. Men moet een programma van 3 of meer jaar volgen 119 128
Master-/professioneel diploma vereist om een ​​erkend beroep uit te oefenen (“Professioneel diploma” moet tandheelkunde, geneeskunde, optometrie, diergeneeskunde, rechten, farmacie of chiropractische geneeskunde zijn geweest) 126 135
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) 140 150

 Vaardigheid in officiële talen - eerste taal

Max. aantal punten voor elke taalvaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):

  • 32 met een common law-partner of echtgeno(o)t(e).
  • 34 zonder common law-partner of echtgeno(o)t(e).
CLB-niveau per vaardigheid Met een partner of echtgeno(o)t(e).  (Max 128 punten) Zonder common law-partner of echtgeno(o)t(e).  (Max 136 punten)
Minder dan 4 0 0
4 of 5 6 6
6 8 9
7 16 17
8 22 23
9 29 31
10 of hoger 32 34

 Vaardigheid in officiële talen - tweede taal

Max. aantal punten voor elke vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):

  • 6 met een partner/echtgenoot (tot een gecombineerd maximumpunt van 22)
  • 6 zonder partner/echtgenoot (tot een gecombineerd maximumpunt van 24)
CLB-niveau per vaardigheid Met een samenwonende partner/echtgenoot  (Max 22 punten) Zonder samenwonende partner/echtgenoot  (Max 24 punten)
4 of minder 0 0
5 of 6 1 1
7 of 8 3 3
9 of hoger 6 6
Werkervaring in Canada in jaren Met een samenwonende partner/echtgenoot  (Max 70 punten) Zonder samenwonende partner/echtgenoot  (Max 80 punten)
Geen of minder dan een jaar 0 0
1 35 40
2 46 53
3 56 64
4 63 72
5 of meer 70 80

Subtotaal: kern-/menselijk kapitaalfactoren

  • Met een common law partner/echtgenoot – Max. 460 punten
  • Zonder common law partner/echtgenoot – Max. 500 punten

CRS – B. Factoren van partner/echtgenoot (indien van toepassing)

Opleidingsniveau van de partner/echtgenoot Met common law partner/echtgenoot  (Max 10 punten) Zonder common law partner/echtgenoot  (Geldt niet)
Minder dan middelbare school (middelbare school) 0 NA
Middelbare school (eindexamen middelbare school) 2
1-jarige opleiding aan een universiteit, handels- of technische school, hogeschool of andere instituten 6
2-jarig programma aan een universiteit, handels- of technisch onderwijs op school, hogeschool of andere instituten 7
Bachelordiploma of een programma van 3 of meer jaar aan een universiteit, handels- of technische school, hogeschool of andere instituten 8
2 of meer diploma's, certificaten of graden. Men moet een programma van 3 of meer jaar volgen 9
Master/professional vereist om een ​​gelicentieerd beroep uit te oefenen ('Professioneel diploma', moet tandheelkunde, geneeskunde, diergeneeskunde, optometrie, chiropractische geneeskunde, rechten of farmacie zijn geweest) 10
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) 10

Vaardigheid van de common law partner/echtgenoot in officiële talen - eerste taal

CLB-niveau per vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken) Maximaal 20 punten voor sectie  Maximaal 5 punten per vaardigheid Zonder common law partner/echtgenoot  (Geldt niet)
CLB 4 of minder 0 NA
CLB 5 of 6 1
CLB 7 of 8 3
CLB 9 of meer 5
Werkervaring van de echtgenoot in Canada in jaren Maximaal 10 punten Zonder common law partner/echtgenoot (Geldt niet)
Geen of minder dan 1 jaar 0 NA
1 5
2 7
3 8
4 9
5 of meer 10

Subtotaal: kern-/menselijk kapitaal + common law-partner/echtgenoot-factoren = maximaal 500 punten

CRS – Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden (Max 100 punten)

Onderwijs

Een postsecundair diploma en een officiële taalvaardigheid van CLB-niveau 7 of hoger Punten voor CLB 7 of meer voor alle eerste officiële taalvaardigheden, met 1 of meer onder CLB 9  (Max 25 punten) Punten voor CLB 9 of meer voor alle vier de eerste officiële taalvaardigheden  (Max 50 punten)
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager 0 0
Post-secundair programmareferentie van 1 jaar of meer 13 25
Er zijn ten minste twee postsecundaire programmagegevens en minimaal één daarvan afgegeven na voltooiing van een postsecundair programma van drie jaar of langer 25 50
Een diploma van universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een entry-to-practice professionele graad voor een beroep vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning vereist is door een provinciale regelgevende instantie 25 50
Een diploma van universitair niveau op doctoraal niveau 25 50
Een postsecundair diploma en werkervaring in Canada Punten voor opleiding + 1 jaar werkervaring in Canada  (Max 25 punten) Punten voor opleiding + 2 jaar of meer werkervaring in Canada  (Max 50 punten)
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager 0 0
Postsecundaire opleidingsreferentie van 1 jaar of langer 13 25
Tenminste 2 post-secundaire programmagegevens en minimaal één daarvan is uitgegeven bij het voltooien van een post-secundair programma van minimaal 3 jaar 25 50
Een diploma van universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een entry-to-practice professionele graad voor een beroep vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning van een provinciale regelgevende instantie nodig is 25 50
Een diploma van universitair niveau op doctoraal niveau 25 50

Buitenlandse werkervaring – Taalbeheersing van CLB niveau 7 of hoger

Buitenlandse werkervaring in jaren Punten voor werkervaring in het buitenland + CLB 7 of meer op alle eerste officiële taalvaardigheden, een of meer onder de 9  (Max 25 punten) Punten voor buitenlandse werkervaring + CLB 9 of meer op alle vier de eerste officiële talen  (Max 50 punten)
Geen buitenlandse werkervaring 0 0
1 - 2 13 25
3 of meer 25 50

Buitenlandse werkervaring – Met werkervaring in Canada

Buitenlandse werkervaring in jaren Punten voor buitenlandse werkervaring + 1 jaar Canadese werkervaring  (Max 25 punten) Punten voor buitenlandse werkervaring + 2 jaar of meer Canadese werkervaring  (Max 50 punten)
Geen buitenlandse werkervaring 0 0
1 - 2 13 25
3 of meer 25 50
Kwalificatiecertificaat (handelsberoepen) – Met officiële taalvaardigheid van CLB 5 of hoger Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 5 of meer voor alle eerste officiële taalvaardigheden, één of meer onder de 7  (Max 25 punten) Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 7 of meer voor alle 4 de eerste officiële taalvaardigheden  (Max 50 punten)
Met een kwalificatiecertificaat 25 50

Subtotaal: kern-/menselijk kapitaal + common law-partner/echtgenoot + factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden - maximaal 600 punten

CRS – Extra punten (Max 600 punten)

Extra punten Maximaal 600 punten
Broer/zus die in Canada woont en een Canadese PR/burger is 15
Minimaal NCLC 7 gescoord op alle 4 de Franse taalvaardigheden en CLB 4 of lager gescoord in Engels (of geen Engelse test afgelegd) 25
Scoorde minimaal NCLC 7 op alle 4 de Franse taalvaardigheden en minimaal CLB 5 op alle 4 de Engelse vaardigheden 50
Canadees postsecundair onderwijs - diploma van 1 - 2 jaar 15
Canadees postsecundair onderwijs - diploma 3 jaar of meer 30
Gearrangeerd dienstverband - NOC 00 200
Gearrangeerd dienstverband – elk ander NOC 0, A of B 50
Provinciale/territoriale nominatie 600

Subtotaal: Extra punten – Max. 600 punten

Totaaltotaal: kern-/menselijk kapitaal + common law-partner/echtgenoot + factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden + extra punten = maximaal 1,200 punten

Opmerking: In het geval dat uw partner/echtgenoot niet met u meegaat om naar Canada te komen of als hij of zij een Canadese PR/staatsburger is, verdient u punten, aangezien het scenario gelijk staat aan het niet hebben van een partner/echtgenoot.
Weet waar u voor in aanmerking komt Canada immigratie. Gebruik de Canada puntencalculator.

Als u wilt studeren, werken, bezoeken, investeren of Migreren naar Canada, praat met Y-as, 's werelds nummer 1 immigratie- en visumbedrijf.

Als je deze blog boeiend vond, vind je dit misschien ook leuk:

Waar studeren in Canada? Canada's top 10 universiteiten op de QS-wereldranglijst 2022

Opmerking:

PR – Permanente verblijfplaats/permanente bewoner

NOC – Nationale beroepsclassificatie

CLB – Canadese taalbenchmark

Tags:

Canada Express-toegang

Delen

Laatste artikel

Populair bericht

Trending artikel

Verloting voor snelle toegang

Geplaatst op Juli 18 2024

De grootste Express Entry-trekking heeft PR-visa verstrekt aan 6,300 CEC-kandidaten