Hoi,

Welkom bij uw gratis en snelle wizard

Controleer of u in aanmerking komt

STAP 2 OF 7

Uw leeftijdsgroep

Om meer te weten

Australië

Je wilt jezelf laten beoordelen

Australië

uw score

00
Australië

Praat met een expert

Bel0061 (3) 99394818

Immigratie in Australië plannen? Controleer of u in aanmerking komt met behulp van de Australische puntencalculator

Of je nu in Australië bent als tijdelijke bewoner of als wannabe permanente verblijfsvergunning in Australië, wetende hoe het moet Immigratie in Australië zal u enorm veel voordeel opleveren. Gekwalificeerde immigratie in Australië is een belangrijke activiteit die bijdraagt ​​aan het welzijn van de Australische economie.

Hoe weet je zeker dat je daartoe de mogelijkheid hebt? emigreren naar Australië? Hoe gaat u bepalen wat er moet worden verbeterd om uw kansen op immigratie in Australië te vergroten als deze niet verzekerd zijn? Hiervoor heb je de Australië puntencalculator. De berekeningen van hoe je scoort in het puntensysteem van de Australische immigratie zijn vrij eenvoudig als je weet wat hoeveel scoort.

Op deze pagina bekijken we de Australië puntencalculator en hoe scores daarin worden bepaald. We gaan je voldoende inzicht geven in de basisprincipes van Gekwalificeerde migratie in Australië.

De puntencalculator van SkillSelect Australia

Er zijn 3 Gekwalificeerde migratie in Australië visumtypen die we zullen onderzoeken op het aantal toegestane punten voor elke factor die betrokken is bij het bepalen of u in aanmerking komt voor een visum.

 • Subklasse 189 – Gekwalificeerd onafhankelijk visum
 • Subklasse 190 – Gekwalificeerd genomineerd visum
 • Subklasse 491 - Regionaal geschoold werk (voorlopig)

Het minimaal vereiste cijfer bedraagt ​​65 punten. Dat is het instapniveau. Hier is de tabel die u moet bekijken om te berekenen of u in aanmerking komt Gekwalificeerde migratie in Australië.

Factor criteria Subklasse 189 Subklasse 190 Subklasse 491
Subklasse punt   0 5 15
Leeftijd 18 - 24 25
25 - 32 30
33 - 39 25
40 - 44 15
Engels Taal competent 0
bedreven 10
Bovenste 20
Buitenlandse werkervaring 8 jaren of meer 15
5 tot 7 jaar 10
3 tot 4 jaar 5
Minder dan 3 jaar 0
Australische werkervaring 8 jaren of meer 20
5 tot 7 jaar 15
3 tot 4 jaar 10
1 tot 2 jaar 5
Minder dan een jaar 0
Educatieve Kwalificatie Een doctoraat van een onderwijsinstelling in Australië of een Ph.D. van een andere erkende onderwijsinstelling 20
Een bachelordiploma van een onderwijsinstelling in Australië of een bachelordiploma van een andere erkende onderwijsinstelling 15
Een diploma/handelskwalificatie behaald in Australië of een andere onderscheiding/kwalificatie met de erkenning van de autoriteit die de vaardigheden beoordeelt 10
Geen erkende kwalificatie 0
Australische onderwijskwalificatie Ja 5
Nee 0
Specialistische onderwijskwalificatie Ja 10
Nee 0
Geaccrediteerde gemeenschapstaal Ja 5
Nee 0
Partnerkwalificaties

● Mijn partner is jonger dan 45 jaar, en

● Mijn partner beschikt over een competent niveau van de Engelse taal, en

● Mijn partner is een aanvrager van dezelfde visumsubklasse als ik, en

● Mijn partner heeft een beroep met de juiste kwalificaties genomineerd en een positieve beoordeling van de vaardigheden behaald (dat geldt niet voor een Subclass 485-visum)

10

● Ik heb geen echtgeno(o)t(e)/de facto partner, of

● Mijn partner is een permanente verblijfsvergunning in Australië of een staatsburger van Australië

10

● Mijn partner beschikt over een competent niveau van de Engelse taal, en

● Mijn partner is een aanvrager van dezelfde visumsubklasse als ik, en

● Mijn partner is geen permanente verblijfsvergunning in Australië of een staatsburger van Australië

5
Beroepsjaar in Australië Ja (een professioneel jaarprogramma gevolgd in Australië in het door u genomineerde geschoolde beroep voor minimaal 12 maanden in de 48 maanden vlak vóór het moment van uitgifte van de uitnodiging om het visum voor Australië aan te vragen) 5


 

Hier zijn enkele extra punten waarmee u rekening moet houden met betrekking tot elke hierboven besproken selectiefactor:

 • Voor subklasse 189 moet u een beroep hebben dat aanwezig is op de MLTSSL.
 • Voor subklasse 190 moet u worden genomineerd door de regering van een staat/gebied. Ook moet u een beroep hebben dat aanwezig is op de MLTSSL of STSOL.
 • Voor subklasse 491 moet u ofwel de nominatie hebben van de regering van een staat/gebied, ofwel gesponsord worden door een in aanmerking komend familielid. Ook moet u een beroep hebben dat aanwezig is op de STSOL, MLTSSL of ROL.
 • Competent Engels wordt beschouwd als een van de volgende zaken:
  • IELTS: minimaal 6 in elk onderdeel
  • OET: minimaal 'B' in elk onderdeel
  • TOEFL iBT: 12 in luisteren, 13 in lezen, 21 in schrijven, 18 in spreken
  • PTE Academic: minimaal 50 in elk onderdeel
  • Cambridge (CAE): Minimaal 169 in elk onderdeel
 • Vaardig Engels wordt beschouwd als een van de volgende zaken:
  • IELTS: minimaal 7 in elk onderdeel
  • OET: minimaal 'B' in elk onderdeel
  • TOEFL iBT: 24 in luisteren, 24 lezen, 27 schrijven, 23 spreken
  • PTE Academic: minimaal 65 in elk onderdeel
  • Cambridge (CAE): Minimaal 185 in elk onderdeel
 • Superieur Engels wordt beschouwd als een van de volgende talen:
  • IELTS: minimaal 8 in elk onderdeel
  • OET: minimaal 'A' in elk onderdeel; of
  • TOEFL iBT: 28 in luisteren, 29 lezen, 30 schrijven, 26 spreken
  • PTE Academic: minimaal 79 in elk onderdeel
  • Cambridge (CAE): Minimaal 200 in elk onderdeel
 • Voor buitenlandse werkervaring gelden de volgende criteria:
  • Als een dienstverband moet worden meegeteld, moet dit minimaal 20 uur per week aan beloning zijn
  • Het maximale aantal punten dat kan worden toegekend voor 'Australian Work Experience' en 'Overseas Work Experience' samen is 20 punten
 • Australische werkervaring wordt bepaald door deze criteria:
  • Het maximale aantal punten dat kan worden toegekend voor 'Australian Work Experience' en 'Overseas Work Experience' samen is 20 punten
 • Australische onderwijskwalificatie betekent een graad, diploma, gevorderd diploma of handelskwalificatie van een onderwijsinstelling in Australië die minimaal 2 jaar voltijdstudie heeft gevolgd en waarbij de voertaal Engels is.
 • Gespecialiseerde onderwijskwalificatie betekent een masterdiploma op basis van onderzoek of een doctoraat van een Australische onderwijsinstelling met minimaal twee academische jaren in een relevant vakgebied (natuur- en natuurwetenschappen, informatietechnologie of techniek en aanverwante technologieën).
 • Geaccrediteerde gemeenschapstaal omvat:
  • Accreditatie op para-professioneel niveau of hoger
  • Certificering op het gecertificeerde voorlopige niveau of hoger
  • Een gemeenschapstaalcertificaat

Hoe Y-Axis u kan helpen

Y-Axis begeleidt/adviseert u bij uw aanvraag Australië Geschoolde migratie.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Welke punten zijn nodig om in aanmerking te komen voor geschoolde migratie in Australië?
pijl-rechts-vullen
Welke factoren worden beoordeeld om als geschoolde arbeider in aanmerking te komen voor migratie naar Australië met 65 punten?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de maximale punten die ik kan behalen voor de factor leeftijd bij de berekening van de geschiktheid voor geschoolde migratie in Australië?
pijl-rechts-vullen
Welke soorten geschoolde werknemers kunnen een aanvraag indienen voor immigratie in Australië?
pijl-rechts-vullen
Wat is de lijst met geschoolde beroepen voor Australië?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de beroepenlijsten voor immigratie in Australië?
pijl-rechts-vullen
Garandeert een hoge score op de Australische puntencalculator een PR-visum voor Australië via de Australische immigratiedienst?
pijl-rechts-vullen
Mijn baan staat op de Australische lijst met geschoolde beroepen. Welke visa kan ik aanvragen?
pijl-rechts-vullen