Migratievisum voor ouders

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

 

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Sponsor uw ouders en grootouders voor een Canadees PR-visum

Hier is een bezoekersvisum voor Canada voor ouders van permanente inwoners/burgers van Canada. Hiermee kunnen ze in Canada aankomen en een bepaalde tijd bij hun kinderen blijven. Dit is mogelijk met een Parents Super Visa Canada-aanbieding. 

Inleiding tot het supervisum voor ouders en grootouders

Dit visum, ook wel “Super Visa” genoemd, is een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze vergunning is bedoeld om ouders en grootouders in staat te stellen per bezoek maximaal twee jaar in Canada te verblijven. 

Er bestaat een regulier meervoudig visum in deze categorie, dat maximaal 10 jaar geldig is. De visumhouder mag echter per bezoek niet langer dan 6 maanden blijven.

Geschiktheid voor het Super Visa voor ouders, Canada 

Het Canada Parent Visa is bedoeld voor ouders en grootouders van Canadese permanente inwoners/burgers. De visumaanvrager moet geschikt worden geacht voor toelating tot Canada. Ze moeten ook aan bepaalde andere criteria voldoen.

Eén van die criteria is dat aanvragers een brief moeten hebben waarin financiële steun wordt verleend door hun kind/kleinkind in Canada. Die PR/burgers in Canada moeten voldoen aan de criteria voor een minimuminkomen.

De aanvragers van het Canada Parent Visa moeten ook een Canadese ziektekostenverzekering afsluiten en hiervan een bewijs overleggen. De verzekering moet aan de minimumeisen voldoen en minimaal een jaardekking bieden.

Houd er rekening mee dat het visumproces niet hetzelfde is als de ouder/grootouder afkomstig is uit een land waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om als bezoeker Canada binnen te komen.

Hier vindt u een samenvatting van de geschiktheidscriteria voor aanvragers. De aanvrager moet: 

 • Wees de ouder/grootouder van een PR/burger van Canada
 • Laat een brief ondertekenen door uw kind/kleinkind waarin u wordt uitgenodigd voor een bezoek aan Canada, waarin het volgende is opgenomen:
 • De lijst en het aantal mensen in het huishouden van deze persoon
 • Een belofte om financiële steun te verlenen voor de verblijfsperiode door een bezoek met het Super Visa
 • Een kopie van het Canadese PR/burgerschapsdocument van de genodigde
 • In het bezit zijn van een ziektekostenverzekering van een Canadese verzekeringsmaatschappij die:
 • Heeft een minimale geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van binnenkomst in Canada 
 • Biedt een minimale dekking van CAD 100,000
 • Bestaat uit een betalingsbewijs van de ziektekostenverzekering (er worden geen offertes geaccepteerd)

Een Canada Parent Visa aanvragen

Eerst moet u de benodigde documenten gereedmaken voor indiening en de Super Visa-aanvraag. Deze omvatten: 

 • Een uitnodigingsbrief die uw kind/kleinkind, een PR/staatsburger van Canada, heeft uitgegeven met daarin het volgende:
 • Een verbintenis om u financiële steun te verlenen gedurende de gehele tijd dat u in Canada verblijft als onderdeel van uw bezoek
 • Een kopie van het PR/burgerschapsdocument van de persoon die u uitnodigt naar Canada
 • De lijst en het aantal personen in het huishouden van de persoon die u uitnodigt naar Canada
 • Een bewijs dat het huishouden van uw (klein)kind in Canada voldoet aan de minimum inkomenseis
 • Stafjes voor arbeidsverzekeringen
 • T4/T1 of NOA (Aanslagbericht) van het meest recente belastingjaar
 • Betaalstubs
 • Arbeidsbrief met de datum van aanwerving en salaris
 • bankafschriften

Bewijs dat de ziektekostenverzekering van een Canadese verzekeringsmaatschappij is betaald en dat de verzekering:

 • Geldig voor een periode van minimaal 1 jaar vanaf de datum van binnenkomst in Canada
 • Biedt een minimale dekking van CAD 100,000
 • Een document dat bevestigt dat u een medisch onderzoek voor immigratie heeft bijgewoond
 • Nadat u alle documenten bij elkaar heeft, moet u van buiten Canada een Canada Parent Visa aanvragen, op papier of online.
 • Om de volgende redenen wordt aanbevolen dat u online solliciteert:
 • Online ingediende aanvragen zouden sneller kunnen worden verwerkt.
 • Er zijn geen postbezorgtijd- of koerierskosten aan verbonden en de aanvraag wordt onmiddellijk gedaan.
 • U kunt vertragingen in de verwerkingsvertragingen voorkomen. U kunt er zeker van zijn dat een online aanvraag volledig is voordat u deze indient.
 • Wanneer u online een aanvraag indient, wordt het eenvoudiger om indien nodig aanvullende documenten in te dienen.
 • U kunt de statusupdates van uw aanvraag eenvoudig rechtstreeks in uw online account ontvangen.
 • U hoeft uw paspoort pas in te dienen als daarom wordt gevraagd.

Nadat u een Canada Parent Visa heeft aangevraagd, duurt het een paar weken om de aanvraag te verwerken. Het visumkantoor bepaalt de visumverwerkingstijden.

 

Hoe kan Y-Axis u helpen?

Y-Axis, de vooraanstaande buitenlandse migratieconsulent in Australië, helpt u hierbij

Probleemoplossing door toonaangevend coaching diensten voor vreemde talen, IELTS, TOEFL, PTE, GRE, GMAT, SAT, enz.

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

 

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het verschil tussen het Supervisum voor ouders en grootouders en een meervoudig visum?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel kost het Canada Parent Visa?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de inkomensvereisten voor Canada Parent Visa?
pijl-rechts-vullen
Wat is het verschil tussen een Canada Parent Visa en een regulier bezoekersvisum?
pijl-rechts-vullen
Kan ik een Canada Parent Visa verlengen?
pijl-rechts-vullen