Hoi,

Welkom bij uw gratis en snelle wizard

Controleer of u in aanmerking komt

STAP 2 OF 9
Vlag van Canada

Je wilt jezelf laten beoordelen

Canada

uw score

00
Vlag van Canada

Praat met een expert

Bel0061 (3) 99394818

Immigratie naar Canada plannen? Ontdek uw kansen met de Canada-puntencalculator

Er zijn veel aspecten aan Canada die het tot de nummer één bestemming voor immigratie maken. Canada immigratie is het meest voorkomende migratie-evenement en het wordt jaar na jaar beter! Het aantal mensen dat Canada binnenkomt als onderdeel van de Canadese geschoolde migratie heeft de immigratierecords in feite ongekend hoog gemaakt voor zowel eigen als mondiale normen.

Met een immigratiebeheersysteem zoals Canada Express Entry maakt het land grote stappen om ervoor te zorgen dat bekwame buitenlanders zich aangetrokken voelen tot de vooruitzichten in het land en in grote aantallen immigreren. Het Canadese immigratieproces via Canada Express Entry behoort tot de kortste ter wereld en het hele proces is binnen 6 maanden voltooid.

Het Grote Witte Noorden, zoals Canada wordt genoemd, verwelkomt altijd potentiële immigranten die bekwaam en gekwalificeerd genoeg zijn om hoog te scoren op het Canadese immigratiepuntensysteem. U kunt de Canada-puntencalculator gebruiken om erachter te komen waar u zich bevindt in termen van CRS-score, die wordt gebruikt door Canada Express-toegang om profielen van immigratiekandidaten te evalueren.

Hier zullen we het basisscorepatroon bekijken dat wordt toegepast in de Canada-puntencalculator. U zult dus de verschillende factoren begrijpen die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de CRS-scores van Express Entry-profielen, die bepalen hoe groot uw kans is om te worden uitgenodigd om een ​​permanente verblijfsvergunning in Canada aan te vragen.

De Canadese immigratiepuntencalculator

Als u geïnteresseerd bent om te weten hoeveel punten u op het CRS-scorebord krijgt. Hier geven we u een gedetailleerde puntentoewijzing voor verschillende factoren die in de Canada-puntencalculator worden overwogen.

Eerst kijken we naar de maximaal mogelijke scores op verschillende factoren.

A. Kern-/menselijk kapitaalfactoren
Factoren Punten per factor – Met een echtgeno(o)t(e)/common law-partner Punten per factor – Zonder echtgeno(o)t(e)/common law-partner
Leeftijd 100 110
Vaardigheid in officiële talen 150 160
Opleidingsniveau 140 150
Werkervaring in Canada 70 80
B. Factoren van echtgenoot/common law-partner
Factoren Punten per factor
 (maximaal 40 punten)
Opleidingsniveau 10
Werkervaring in Canada 10
Vaardigheid in de officiële taal 20

 

 1. Kern/menselijk kapitaal + B. Factoren van echtgenoot/common law-partner = maximaal 500 punten. (met OF zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner)
C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden (100 punten m)
Onderwijs Punten per factor
 (maximaal 50 punten)
Een goede/sterke beheersing hebben van officiële talen & een postsecundair diploma 50
Werkervaring hebben in Canada & een postsecundair diploma 50
Buitenlandse werkervaring Punten per factor
 (maximaal 50 punten)
Een goede/sterke beheersing hebben van officiële talen (minstens CLB-niveau 7) & buitenlandse werkervaring 50
Werkervaring hebben in Canada & buitenlandse werkervaring 50
Kwalificatiecertificaat (voor mensen in handelsberoepen) Punten per factor
 (maximaal 50 punten)
Een goede/sterke beheersing van de officiële talen en een kwalificatiecertificaat hebben 50
 1. Kern/menselijk kapitaal + B. Echtgenoot/common law-partner + C. Overdraagbaarheidsfactoren = maximaal 600 punten.
D. Aanvullende punten (maximaal 600 punten)
Factor Max. punten per factor
Broer/zus woonachtig in Canada (permanente inwoner/burger) 15
Postsecundair onderwijs in Canada 30
Franse taalvaardigheid 50
provinciale nominatie 600
Geregelde werkgelegenheid 200
 1. Kern-/menselijk kapitaal + B. Factoren van echtgenoot/common law-partner + C. Overdraagbaarheidsfactoren + D. Extra punten = Eindtotaal – maximaal 1,200 punten.

Laten we nu eens kijken naar de gedetailleerde weergave per sector:**

Puntenverdeling, sectie voor sectie

CRS – A. KERN/MENSELIJK KAPITAALFACTOREN

 • MET EEN ECHTGENOOT/COMMON-LAW PARTNER: MAX. 460 PUNTEN. VOOR ALLE FACTOREN GECOMBINEERD.
 • ZONDER ECHTGENOOT/GEMENE PARTNER: MAX. 500 PUNTEN. VOOR ALLE FACTOREN GECOMBINEERD.
Leeftijd Met een echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner
 (maximaal 100 punten)
Zonder echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner
 (maximaal 110 punten)
17 jaar of minder 0 0
18 jaar 90 99
19 jaar 95 105
20 tot 29 jaar 100 110
30 jaar 95 105
31 jaar 90 99
32 jaar 85 94
33 jaar 80 88
34 jaar 75 83
35 jaar 70 77
36 jaar 65 72
37 jaar 60 66
38 jaar 55 61
39 jaar 50 55
40 jaar 45 50
41 jaar 35 39
42 jaar 25 28
43 jaar 15 17
44 jaar 5 6
45 jaren of meer 0 0
Opleidingsniveau Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 140 punten)
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 150 punten)
Minder dan middelbare school (middelbare school) 0 0
Secundair diploma (afstuderen middelbare school) 28 30
1-jarig diploma, diploma/certificaat van een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 84 90
2-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 91 98
Bachelordiploma OF een 3-jarig of langer programma aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 112 120
2 of meer certificaten, graden of diploma's. Men moet een programma van 3 jaar of langer volgen 119 128
Masterdiploma OF professionele graad vereist om een ​​erkend beroep uit te oefenen (professionele graad is een opleiding in: geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, rechten, optometrie, farmacie of chiropractische geneeskunde) 126 135
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) 140 150

Vaardigheid in officiële talen – Eerste officiële taal

Max. punten voor elke vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):

 • 32 MET EEN ECHTGENOOT/COMMON-LAW PARTNER
 • 34 ZONDER ECHTGENOOT/COMMON-LAW PARTNER
CLB-niveau per vaardigheid Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 128 punten)
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 136 punten)
Minder dan CLB 4 0 0
CLB 4 of 5 6 6
CLB 6 8 9
CLB 7 16 17
CLB 8 22 23
CLB 9 29 31
CLB 10 of meer 32 34

Vaardigheid in officiële talen – Tweede officiële taal

Max. punten voor elke vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken):

 • MET EEN ECHTGENOOT/GEMENE RECHTSPARTNER (TOT EEN GECOMBINEERD MAX. VAN 22 PUNTEN) – 6
 • ZONDER ECHTGENOOT/COMMON-LAW PARTNER (TOT EEN GECOMBINEERD MAX. VAN 24 PUNTEN) – 6
CLB-niveau per vaardigheid Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 22 punten)
Zonder echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 24 punten)
CLB 4 of minder 0 0
CLB 5 of 6 1 1
CLB 7 of 8 3 3
CLB 9 of meer 6 6
Werkervaring in Canada Met een echtgeno(o)t(e)/common law partner
 (maximaal 70 punten)
Zonder echtgenoot of partner
 (maximaal 80 punten)
Geen of minder dan een jaar 0 0
1 jaar 35 40
2 jaar 46 53
3 jaar 56 64
4 jaar 63 72
5 jaren of meer 70 80

Subtotaal: A. Kern-/menselijk kapitaalfactoren

 • MET EEN ECHTGENOOT/GEMENE RECHTSPARTNER – MAX. 460 PUNTEN.
 • ZONDER ECHTGENOOT/GEMENE RECHTSPARTNER – MAX. 500 PUNTEN.

CRS – B. Factoren van echtgenoot/common law-partner (indien van toepassing)

Opleidingsniveau van de echtgeno(o)t(e)/common law-partner Met echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner
 (maximaal 10 punten)
Minder dan middelbare school (middelbare school) 0
Middelbare school (eindexamen middelbare school) 2
1-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 6
2-jarige opleiding aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 7
Bachelordiploma OF een 3-jarig of langer programma aan een hogeschool, universiteit, handels-/technische school of ander instituut 8
2 of meer certificaten, graden of diploma's. Men moet een programma van 3 jaar of langer volgen 9
Masterdiploma/professioneel diploma vereist om te kunnen werken in een gelicentieerd beroep (professioneel diploma is een opleiding in: geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, rechten, optometrie, farmacie of chiropractische geneeskunde) 10
Universitair doctoraatsniveau (Ph.D.) 10

Vaardigheid van de echtgenoot/partner in officiële talen – Eerste officiële taal

CLB-niveau per vaardigheid (schrijven, lezen, luisteren en spreken) Max. 20 punten per onderdeel
 Max. 5 punten per vaardigheid
CLB 4 of minder 0
CLB 5 of 6 1
CLB 7 of 8 3
CLB 9 of meer 5
Werkervaring van de echtgenoot in Canada Maximaal 10 punten.
Geen of minder dan een jaar 0
1 jaar 5
2 jaar 7
3 jaar 8
4 jaar 9
5 jaren of meer 10

Subtotaal: A. Kern-/menselijk kapitaal + B. Partner-/common law-partnerfactoren = maximaal 500 punten.

CRS – C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden (max. 100 punten voor deze sectie)

Onderwijs

Een goede beheersing hebben van de officiële taal CLB 7 of hoger en een postsecundair diploma Punten voor CLB 7 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, met een of meer onder CLB 9
 (maximaal 25 punten)
Punten voor CLB 9 of meer voor alle vier de vaardigheden in de eerste officiële taal
 (maximaal 50 punten)
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager 0 0
Post-secundair programmareferentie van 1 jaar of meer 13 25
2 of meer post-secundaire opleidingsreferenties en minstens 1 van deze inloggegevens zijn uitgegeven toen een post-secundair programma van 3 jaar of langer werd afgerond 25 50
Een diploma op universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een professionele graad voor toegang tot de praktijk voor een beroep dat is vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning vereist is door een provinciale regelgevende instantie 25 50
Een diploma op universitair niveau op doctoraal niveau 25 50
Met werkervaring in Canada en een postsecundair diploma Punten voor opleiding + 1 jaar werkervaring in Canada
 (maximaal 25 punten)
Punten voor opleiding + 2 jaar of meer werkervaring in Canada
 (maximaal 50 punten)
Diploma secundair onderwijs (middelbare school) of lager 0 0
Post-secundair programmareferentie van 1 jaar of meer 13 25
2 of meer post-secundaire opleidingsreferenties en minstens 1 van deze inloggegevens zijn uitgegeven toen een post-secundair programma van 3 jaar of langer werd afgerond 25 50
Een diploma op universitair niveau op masterniveau of op het niveau van een professionele graad voor toegang tot de praktijk voor een beroep dat is vermeld in de NOC-matrix op vaardigheidsniveau A waarvoor een vergunning vereist is door een provinciale regelgevende instantie 25 50
Een diploma op universitair niveau op doctoraal niveau 25 50

Buitenlandse werkervaring moet gepaard gaan met een goede beheersing van de officiële taal CLB 7 of hoger.

Werkervaring in jaren Punten voor buitenlandse werkervaring + CLB 7 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, één of meer onder de 9
 (maximaal 25 punten)
Punten voor buitenlandse werkervaring + CLB 9 of meer voor alle 4 de vaardigheden in de eerste officiële taal
 (maximaal 50 punten)
Geen buitenlandse werkervaring 0 0
1-2 jaar 13 25
3 jaren of meer 25 50

Buitenlandse werkervaring met Canadese werkervaring

Werkervaring in jaren Punten voor buitenlandse werkervaring + 1 jaar werkervaring in Canada
 (maximaal 25 punten)
Punten voor buitenlandse werkervaring + 2 jaar of meer werkervaring in Canada
 (maximaal 50 punten)
Geen buitenlandse werkervaring 0 0
1-2 jaar 13 25
3 jaren of meer 25

50

Kwalificatiecertificaat (handelsberoepen) – Met goede beheersing van de officiële taal CLB 5 of hoger) Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 5 of meer voor alle vaardigheden in de eerste officiële taal, één of meer onder de 7
 (maximaal 25 punten)
Punten voor kwalificatiecertificaat + CLB 7 of meer voor alle 4 vaardigheden in de eerste officiële taal (max. 50 punten)
Met kwalificatiecertificaat 25 50

Subtotaal: A. Kern/menselijk kapitaal + B. Echtgenoot/common law-partner + C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden – maximaal 600 punten.

CRS – D. Aanvullende punten (maximaal 600 punten)

Extra punten Maximaal 600 punten.
Broer/zus woonachtig in Canada als permanente inwoner/burger van Canada 15
NCLC 7 of hoger gescoord op alle 4 de vaardigheden in de Franse taal en CLB 4 of lager gescoord in het Engels (of geen test van de Engelse taal hebben afgelegd) 25
Scoorde NCLC 7 of hoger op alle 4 vaardigheden in de Franse taal en scoorde CLB 5 of hoger op alle 4 vaardigheden in de Engelse taal 50
Referentie van 1-2 jaar postsecundair onderwijs in Canada 15
Referentie van 3 jaar of meer postsecundair onderwijs in Canada 30
Geregeld dienstverband - NOC 00 200
Geregeld dienstverband - elk ander NOC 0, A of B 50
Nominatie uit een provincie/gebied 600

Subtotaal: D. Extra punten – maximaal 600 punten.

Totaaltotaal: A. Kern/menselijk kapitaal + B. Echtgenoot/common law-partner + C. Factoren voor overdraagbaarheid van vaardigheden + D. Extra punten = maximaal 1,200 punten.

Hoe Y-Axis u kan helpen

Y-Axis begeleidt/adviseert u bij uw aanvraag voor Canada Skilled-migratie.

Hier kunt u de inhoud maken die in de module wordt gebruikt.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoeveel punten zijn nodig voor Canada PR in 2022?
pijl-rechts-vullen
Wat is de Canada-puntencalculator?
pijl-rechts-vullen
Ik heb mijn Express Entry-profiel aangemaakt. Wanneer word ik uitgenodigd om te solliciteren?
pijl-rechts-vullen
Wat is de beste manier om mijn CRS-score te verbeteren?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik een PNP-nominatie krijgen?
pijl-rechts-vullen
Hoe worden punten berekend in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe controleer ik mijn 67 punten voor immigratie naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel punten heb ik nodig om naar Canada te emigreren?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik mijn punten voor Canada PR berekenen?
pijl-rechts-vullen