Coaching

IELTS-coaching

Niveau omhoog naar je droomscore

Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

IELTS Gratis advies

IELTS

Over het internationale Engelse taaltestsysteem (IELTS)

Het International English Language Testing System (IELTS) is een van de meest gewilde gestandaardiseerde tests voor het controleren van iemands Engelse taalvaardigheid. Een hoge score in IELTS kan u een voorsprong geven op andere aanvragers en u in de toppositie onder de aanvragers plaatsen. Y-Axis IELTS Coaching is een intensief trainingsprogramma dat is ontworpen om u te helpen uw hoogste score op dit examen te behalen.

Hoogtepunten van de cursus

De IELTS on-location en online coaching door Y-Axis biedt deskundige begeleiding bij alle vier de componenten van de test-

 • Het luisteren
 • lezing
 • schrijf-
 • Spreken

De juiste IELTS-coaching kan u helpen de score te behalen die er toe doet!

Coaching

KIES JE CURSUS

Neem vandaag nog contact met ons op om een ​​nieuw leven in het buitenland op te bouwen.

Voordelen

 • Type cursus

  info-rood
 • Bezorgingsmodus

  info-rood
 • Bijles uren

  info-rood
 • Leermodus (onder leiding van instructeur)

  info-rood
 • Weekdag

  info-rood
 • Weekend

  info-rood
 • Toegang tot Y-Axis Online-LMS vanaf batchstartdatum

  info-rood
 • LRW-CD proeftesten

  info-rood
 • Mock-tests geactiveerd op de startdatum van de cursus

  info-rood
 • Mock-tests geactiveerd op de 15e dag vanaf de startdatum van de cursus

  info-rood
 • Videostrategieën Maximaal 28 opgenomen video's

  info-rood
 • Sectionele tests (totaal 120 met 30 voor elke module)

  info-rood
 • Flexi Learning desktop-, laptop- en mobiele app

  info-rood
 • Ervaren en gecertificeerde trainers

  info-rood
 • Ondersteuning voor IELTS TEST-registratie

  info-rood

SOLO

 • Self-paced

 • Zelf voorbereiden

 • Altijd en overal voorbereiden

 • Altijd en overal voorbereiden

LIVE-online

 • Batchbegeleiding

 • LIVE ONLINE / KLASLOKAAL

 • 30 uur

 • 20 lessen 90 minuten per les (maandag tot en met vrijdag)

 • 10 lessen 3 uur per les (zaterdag en zondag)

LIVE-premie

 • 1-op-1 Privéles

 • LEEF ONLINE

 • Minimaal: 10 uur Maximaal: 20 uur

 • Minimum: 1 uur Maximaal: 2 uur per sessie, afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent"

Loading ...

IELTS-coaching

Als je probeert in aanmerking te komen voor een studie in het buitenland, bewijs dan je taalvaardigheid door je best te doen in de IELTS-test. Van de vele criteria die worden overwogen om te bepalen of u in aanmerking komt om in Canada te gaan studeren, is de taalvaardigheid in het Engels een belangrijke.

Hoe meer je scoort op het IELTS-examen, hoe groter de kans dat je wordt uitgenodigd om in Canada in het buitenland te studeren. Bereid u voor met deskundige coaching via trainingsprogramma's zoals die welke Y-Axis aanbiedt via de IELTS-lessen.

IELTS is 's werelds populairste test voor Engels. Het is een feit dat IELTS de enige internationale test is voor de Engelse taalvaardigheid die betrouwbaar is voor Canadese migratie. IRCC vertrouwt op IELTS voor alle visa waarvoor u een bewijs van vaardigheid in de Engelse taal moet overleggen.

 

Over de IELTS Academische Test

 

Heeft u plannen om in het buitenland te studeren voor hoger onderwijs of bent u op zoek naar een beroepsregistratie in het buitenland? Zo ja, dan kan de IELTS Academic-test een vereiste voor u zijn.

De IELTS Academische test wordt uitgevoerd met de bedoeling migranten te helpen die zich willen inschrijven bij Canadese academische instellingen voor hogere studies.

Via de IELTS Academic test wordt jouw beheersing van de Engelse taal op academisch niveau beoordeeld. Hierdoor kan worden bepaald of u bereid bent om op RUG/PG-niveau in het buitenland te studeren of in een professionele omgeving aan de slag te gaan.

Er zijn 4 Engelse taalvaardigheden die worden gemeten via de IELTS Academic-test. Dit zijn schrijven, lezen, luisteren en spreken. De spreek- en luisteronderdelen van deze IELTS-examencategorie zijn hetzelfde als IELTS Algemeen wat betreft training tijdens coaching. De schrijf- en leesgedeelten van het IELTS-examen verschillen echter tussen de IELTS Academische en Algemene formaten.

 

FORMAAT VAN IELTS ACADEMISCHE TEST

 

Luisteren sectie

In het luistergedeelte wordt u gevraagd om naar 4 opgenomen gesprekken te luisteren. In elke opname zal een ander soort discours aan bod komen. Het kunnen monologen zijn (zoals nieuws), alledaagse gesprekken, gesprekken in de klas, enz.

 • Opname 1 – een gesprek tussen 2 individuen dat plaatsvindt in een dagelijkse sociale context
 • Opname 2 – een monoloog die zich afspeelt in een dagelijkse sociale context. Een toespraak bijvoorbeeld
 • Opname 3 – een gesprek tussen 2 tot 4 personen in een trainings- of opleidingscontext. Bijvoorbeeld een discussie over een opdracht tussen studenten
 • Opname 4 – een monoloog over een academisch onderwerp. Bijvoorbeeld een lezing op de universiteit

IELTS-examenduur: 30 minuten (plus 10 minuten voor de papieren toets als overdrachtstijd)

Aantal vragen: 40

Soorten taken

Voor elk van de 4 opnames krijg je een vraag als

 • een oefening om een ​​zin af te maken,
 • een meerkeuzevraag,
 • een kaart,
 • invullen in een diagram, of
 • een formulier of iets anders.

Bij elkaar passen - Zorg ervoor dat een genummerde lijst met items uit de luistertekst overeenkomt met een reeks opties die op het vragenblad staan.

Een plan, diagram of kaart labelen – Vul het aanbrengen van labels in op een plattegrond (bijvoorbeeld een bouwplan), een diagram (bijvoorbeeld een tekening van een apparaat) of een kaart (bijvoorbeeld een stadsplattegrond). De antwoorden worden meestal gekozen uit een lijst op het vragenpapier.

Invullen van een formulier, tabel, notitie, samenvatting of stroomdiagram – Vul de gaten in een schets van de luistertekst geheel of gedeeltelijk in. Het overzicht zal zich concentreren op de belangrijkste feiten/ideeën in de tekst.

Zin voltooiing - Lees een reeks zinnen en vat de belangrijkste informatie uit de gehele of een deel van de luistertekst samen. Vul vervolgens een gat in elke zin met behulp van de luistertekstinformatie. Er zal een woordlimiet zijn.

Markeringen: Elke vraag levert 1 punt op voor het juiste antwoord.

Wijze van beantwoorden: Meerkeuzevragen en korte antwoorden:

 • Meerkeuze - Een vraag heeft drie mogelijke antwoorden, of is het begin van een zin met drie mogelijke manieren om de zin af te maken.
 • Vragen met een kort antwoord – Lees een vraag en schrijf vervolgens een kort antwoord met behulp van de informatie uit de luistertekst.

 

Sprekende sectie

 

In het spreekgedeelte moet u antwoord geven op basisvragen over uzelf en uw achtergrond. Bespreek hierna een onderwerp met de examinator, zoals aangegeven op een taakkaart. Naarmate de test zijn einde nadert, is er de mogelijkheid om het onderwerp conceptueeler te bespreken.

Drie delen in de sectie Algemeen spreken zijn:

 1. Een algemene introductie over jezelf in het kort.
 2. Praat over een bepaald onderwerp, verdeeld over verschillende onderwerpen. Maak en gebruik aantekeningen om uw gedachten te ordenen. Deel uw standpunt en argumenten over een onderwerp.
 3. Neem deel aan een uitgebreide discussie over het eerder geschetste onderwerp, in een meer conceptuele of hypothetische ontwikkeling.

Duur: 11 - 14 minuten

Aantal vragen: 3-onderdelen

Soorten taken:

 • Deel 1 - de examinator geeft zijn/haar eigen introductie en controleert de identiteit van de testpersoon. Vervolgens beantwoorden de testpersonen algemene vragen over bekende onderwerpen zoals gezin, huis, werk, interesses en studies. De benodigde tijd bedraagt ​​4 tot 5 minuten.
 • Deel 2 - Je krijgt een bepaald onderwerp toegewezen, samen met punten die je moet bespreken als je erover praat. Neem vervolgens even de tijd om uw lezing voor te bereiden. Op uitnodiging van de examinator spreek je 1 tot 2 minuten. De examinator stelt dan 1 of 2 vragen over hetzelfde onderwerp.
 • Deel 3 - Bespreek kwesties die verband houden met het onderwerp in deel 2 op een meer algemene en abstracte manier en spreek, waar nodig, dieper uit.

Markeringen: U scoort op lexicale hulpbronnen, vloeiendheid en samenhang, uitspraak en grammatica.

 

Sectie schrijven

 

Dit gedeelte is verdeeld in 2 taken:

Taak 1: Schrijf een rapport na een analyse van een document, tabel, grafiek, enz. De toegewezen tijd is 20 minuten. Je moet ongeveer 150 woorden schrijven.

Taak 2: Schrijf een essay van minimaal 250 woorden. De toegekende tijd bedraagt ​​40 minuten.

Duur: 60 minuten

Aantal vragen: 2

Taaktypen

Er zijn 2 taken die moeten worden voltooid:

Taak 1 - Beschrijf feiten/cijfers in de vorm van ten minste één diagram, grafiek of tabel over een gerelateerd onderwerp, of leg de werking van een machine, apparaat of proces uit in een diagram.

Taak 2 - Schrijf over een bepaald onderwerp in een academische of neutrale/semi-formele stijl. Er wordt verwacht dat de antwoorden bestaan ​​uit een discursieve beschouwing van relevante kwesties.

Markeringen: Scores van IELTS-schrijftaken 1 en 2 worden berekend op basis van 4 criteria:

 • Coherentie en Cohesie (CC), dwz de kwaliteit van de structurering van uw tekst.
 • Task Achievement (TA), dwz de kwaliteit van uw antwoord op een vraag.
 • Grammaticaal bereik en nauwkeurigheid (GRA), dwz de kwaliteit van uw grammatica.
 • Lexicale Hulpbron (LR), dwz de kwaliteit van uw woordenschat.

Elk criterium telt voor 25% van het totaal aantal punten voor de schrijftest.

 

LEES SECTIE

 

Lees 3 teksten met vragen over elke lezing. De teksten zijn feitelijk, beschrijvend en analytisch. De leesmodule omvat ook grafieken, diagrammen of illustraties.

Nadat u de tekst heeft gelezen, vult u de lege plekken in een tabel in.

Bronnen: De te lezen teksten zijn afkomstig uit tijdschriften, boeken, kranten en tijdschriften. Ze zijn geschreven met een niet-gespecialiseerd publiek in gedachten.

Duur: 60 minuten

Aantal vragen: 40

Soorten taken

 • Kies het beste antwoord uit 4, 5 of 7 keuzes.
 • Reageer op de vraag “Komen de volgende uitspraken met de informatie in de tekst?”
 • Reageer op de vraag “Komen de volgende uitspraken overeen met de opvattingen/claims van de schrijver?”
 • Zoek specifieke informatie binnen de van letters voorziene secties/paragrafen van een tekstblok.
 • Zorg ervoor dat de koppen bij de juiste secties/paragrafen passen.
 • Koppel stukjes informatie/reeks uitspraken aan een optielijst.
 • Kies uit een mogelijke optielijst de beste manier om een ​​zin af te maken.
 • Maak een samenvatting van een tekst met informatie die uit dat tekstblok is afgeleid.

Wijze van beantwoorden

Meerkeuze.

 

Hoe Y-as u kan helpen

 

Y-Axis begeleidt/adviseert u met deskundige coaching voor de IELTS-test door middel van expertgestuurde IELTS-lessen.

Onze accreditaties

Onze accreditaties CICC Migratieagenten
Gedragscode Code voor professioneel gedrag

Trotse sponsor van

APFA Australische paramedici

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers zeggen over de Y-as…

Veelgestelde Vragen / FAQ

Is Amerikaans Engels opgenomen in IELTS?
pijl-rechts-vullen
Welke onderwerpen worden behandeld in IELTS Academic?
pijl-rechts-vullen
Heb ik tijd om de vragen te bekijken voordat ik luister terwijl ik de luistertaak bijwoon?
pijl-rechts-vullen
Worden er punten afgetrokken voor spel- en grammaticafouten in de antwoorden die ik geef in het leesgedeelte?
pijl-rechts-vullen
Krijg ik een boete als ik niet genoeg woorden schrijf tijdens de schrijfopdracht?
pijl-rechts-vullen
Is het beter om korte toespraken uit het hoofd te leren om in het spreekgedeelte te spreken?
pijl-rechts-vullen