Kritieke vaardigheden in Zuid-Afrika

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Immigreren naar Zuid-Afrika als geschoolde arbeider via het werk voor kritische vaardigheden Visum Zuid-Afrika geeft problemen aan veelgevraagd buitenlands talent

Als u een professional bent met expertise en veelgevraagde vaardigheden in welke sector dan ook, vraag dan een Critical Skills Work Visa Zuid-Afrika aan voor mensen zoals u.

Met het Critical Skills Work Visa wil Zuid-Afrika het ministerie en de SA-regering in staat stellen de doelstellingen van programma's als IPAP (Industrial Policy Action Plan), NDP (National Development Plan) en NGP (New Growth Plan) te verwezenlijken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika heeft onlangs enkele wijzigingen aangebracht in de immigratiewetgeving. Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht die hebben geleid tot de introductie van CSWV (Critical Skills Work Visa).

Waar wordt het werkvisum voor kritische vaardigheden Zuid-Afrika voor afgegeven?

Het Critical Skills Work Visa is het resultaat van het samenvoegen van twee voormalige visa, namelijk:

 • Visa voor uitzonderlijke vaardigheden
 • Quotum Werkvisa

Het Quota Work-visum werd afgegeven in overeenstemming met de Quotalijst van 2009. Deze lijst bevatte vaardigheidscategorieën, het quotum aan vaardigheden en vereisten waar de Republiek Zuid-Afrika naar streefde.

De Critical Skills-werkvisum Zuid-Afrika-kwesties zijn in overeenstemming met de lijst met kritische vaardigheden. De lijst is opgesteld in combinatie met de banen waar veel vraag naar is en de lijsten met schaarse vaardigheden van de DHET (Dept. of Higher Education and Training). De centrale doelstelling van het werkvisum voor kritische vaardigheden is om de overheid te helpen het volgende succes te behalen:

 • Strategische Infrastructuurprojecten
 • Nationaal Infrastructuurproject
 • Belangrijke nationale strategische projecten die ondersteuning bieden aan de afdeling Handel & Industrie

Zuid-Afrikaanse werkvergunningvereisten voor Critical Skills Visa

 • Online formulier naar behoren ingevuld. Er worden geen handgeschreven formulieren aanvaard door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Een geldig paspoort met een geldigheidsduur van of meer dan 30 kalenderdagen na het verstrijken van het voorgenomen bezoek
 • Een medisch rapport dat niet ouder is dan 6 maanden
 • Een radiologisch rapport dat niet ouder is dan 6 maanden
 • Een huwelijksakte of bewijs van officiële erkenning daarvan (in het geval van een buitenlandse huwelijksrelatie), afgegeven door de autoriteiten van het vreemde land van de aanvrager (indien van toepassing).
 • De beëdigde verklaring waarin uw relatie met een Zuid-Afrikaanse staatsburger/inwoner van toepassing is en documentatie die uw samenwoning bewijst en de grenzen van de daarmee samenhangende financiële verantwoordelijkheden die door u en de andere partij worden gedeeld, en waarin de bijzonderheden van de kinderen in uw relatie met uw echtgenoot worden vermeld
 • Bewijs van een verbintenis met erkenning in termen van de Recognition of Customary Marriages Act, 1998, indien van toepassing
 • Echtscheidingsbesluit, indien van toepassing
 • Bewijs van een gerechtelijk bevel waarbij de voogdij is toegekend, indien van toepassing
 • Overlijdensakte van overleden echtgenoot, indien van toepassing.
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders en/of de enige ouder met ouderlijk gezag, indien van toepassing, met bewijs van dergelijk gezag
 • Bewijs van adoptie op legale wijze, indien van toepassing
 • Rechtsorde voor scheiding, indien van toepassing
 • Verklaring van goedkeuring afgegeven door de politie/veiligheidsautoriteit in elk land waar u, de relevante aanvrager, gedurende ten minste 12 maanden heeft gewoond nadat u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, met betrekking tot uw strafblad of uw karakter, welk certificaat niet eerder dan 6 maanden wordt afgegeven wanneer u een aanvraag indient (op voorwaarde dat het certificaat niet nodig is uit het buitenland als de verlenging/verlenging van een visum wordt gedaan, maar vanuit de republiek)
 • Een certificaat van vaccinatie tegen gele koorts als u heeft gereisd of van plan bent te reizen vanuit of via een endemisch gebied met gele koorts reist: (op voorwaarde dat het certificaat niet nodig is als u via een dergelijk gebied hebt gereisd of van plan bent te reizen in directe doorreis )
 • Een schriftelijke toezegging van uw werkgever dat hij/zij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de kosten die verband houden met uw deportatie en uw gezinsleden ten laste, als dit noodzakelijk wordt (als er geen werkgever is, overleg dan met een bewijs van voldoende financiële middelen ter waarde van ten minste r3,000 .3 in de vorm van bankafschriften van XNUMX maanden)
 • Een schriftelijke toezegging van uw werkgever om ervoor te zorgen dat uw paspoort te allen tijde geldig is voor de duur van uw dienstverband (bij geen werkgever: een schriftelijke toezegging van u om ervoor te zorgen dat uw paspoort van de aanvrager te allen tijde geldig is voor de duur van uw dienstverband) duur van uw tijdelijke visum)
 • Bewijs dat u (de aanvrager) onder de categorie kritische vaardigheden valt door specifiek de cruciale vaardigheid/het beroep aan te geven waarvoor de aanvraag wordt ingediend (de kritische vaardigheid/het beroep moet op de lijst met kritische vaardigheden staan)
 • Bewijs van evaluatie van uw buitenlandse kwalificatie door SAQA en vertaald door een beëdigd vertaler in een van de officiële talen van de Republiek Zuid-Afrika
 • Indien de wet dit vereist, een bewijs van aanvraag voor een kentekenbewijs bij de gemeente, beroepsorganisatie of bestuur met erkenning van SAQA in de zin van sectie 13(1) (i) van de wet op het nationale kwalificatiekader
 • Schriftelijke bevestiging van de raad, beroepsorganisatie of bestuur met erkenning van SAQA in termen van artikel 13(1)(0) van de National Qualifications Framework Act, of een bevestiging van een relevante overheidsafdeling dat uw kwalificaties/vaardigheden en passende post- kwalificatie-ervaring echt zijn
 • Bewijs dat u de toepasselijke kosten heeft betaald

Vereisten voor verlenging van het werkvisum voor kritische vaardigheden

 • Online formulier naar behoren ingevuld. Er worden geen handgeschreven formulieren aanvaard door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Een geldig paspoort met een geldigheidsduur van of meer dan 30 kalenderdagen na het verstrijken van het voorgenomen bezoek
 • Een medisch rapport dat niet ouder is dan 6 maanden
 • Een radiologisch rapport dat niet ouder is dan 6 maanden
 • Een huwelijksakte of bewijs van officiële erkenning daarvan (in het geval van een buitenlandse huwelijksrelatie), afgegeven door de autoriteiten van het vreemde land van de aanvrager (indien van toepassing).
 • De beëdigde verklaring waarin uw relatie met een Zuid-Afrikaanse staatsburger/inwoner van toepassing is en documentatie die uw samenwoning bewijst en de grenzen van de daarmee samenhangende financiële verantwoordelijkheden die door u en de andere partij worden gedeeld, en waarin de bijzonderheden van de kinderen in uw relatie met uw echtgenoot worden vermeld
 • Bewijs van een verbintenis met erkenning in termen van de Recognition of Customary Marriages Act, 1998, indien van toepassing
 • Echtscheidingsbesluit, indien van toepassing
 • Bewijs van een gerechtelijk bevel waarbij de voogdij is toegekend, indien van toepassing
 • Overlijdensakte van overleden echtgenoot, indien van toepassing
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders en/of de enige ouder met ouderlijk gezag, indien van toepassing, met bewijs van dergelijk gezag
 • Bewijs van adoptie op legale wijze, indien van toepassing
 • Rechtsorde voor scheiding, indien van toepassing
 • Verklaring van goedkeuring afgegeven door de politie/veiligheidsautoriteit in elk land waar u, de relevante aanvrager, gedurende ten minste 12 maanden heeft gewoond nadat u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, met betrekking tot uw strafblad of uw karakter, welk certificaat niet eerder dan 6 maanden wordt afgegeven wanneer u een aanvraag indient (op voorwaarde dat het certificaat niet nodig is uit het buitenland als de verlenging/verlenging van een visum wordt gedaan, maar vanuit de republiek)
 • Een certificaat van vaccinatie tegen gele koorts als u heeft gereisd of van plan bent te reizen vanuit of via een endemisch gebied met gele koorts reist: (op voorwaarde dat het certificaat niet nodig is als u via een dergelijk gebied hebt gereisd of van plan bent te reizen in directe doorreis )
 • Een schriftelijke toezegging van uw werkgever dat hij/zij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de kosten die verband houden met uw deportatie en uw gezinsleden ten laste, indien dit noodzakelijk wordt (alle verlengingen moeten vergezeld gaan van een baanaanbieding of werkgeverscontact en geen verlenging zonder een arbeidsovereenkomst m.u.v. de banen genoemd onder de categorie leven, Aardwetenschappen & academici en onderzoekers is mogelijk)
 • Een schriftelijke toezegging van uw werkgever om ervoor te zorgen dat uw paspoort te allen tijde geldig is voor de duur van uw dienstverband (bij geen werkgever: een schriftelijke toezegging van u om ervoor te zorgen dat uw paspoort van de aanvrager te allen tijde geldig is voor de duur van uw dienstverband) duur van uw tijdelijke visum)
 • Voor de banen vermeld onder de categorie levens- & aardwetenschappen & academici & onderzoekers, waarbij geen arbeidsovereenkomst bestaat, dient u een bewijs van uw financiële middelen voor te leggen. (u (de aanvrager) moet daarna ook elke 12 maanden een aanvullend bewijs van financiële middelen overleggen)
 • Bewijs dat u (de aanvrager) onder de categorie kritische vaardigheden valt door specifiek de cruciale vaardigheid/het beroep aan te geven waarvoor de aanvraag wordt ingediend, zoals deze op de lijst met kritische vaardigheden voorkomt
 • Bewijs van evaluatie van uw buitenlandse kwalificatie door SAQA en vertaald door een beëdigd vertaler in een van de officiële talen van de Republiek Zuid-Afrika
 • Indien de wet hierom vraagt, een bewijs van aanvraag voor een kentekenbewijs bij de gemeente, beroepsorganisatie of bestuur met erkenning van SAQA in de zin van artikel 13, lid 1, onder i) van de wet op het nationale kwalificatiekader
 • Schriftelijke bevestiging van de raad, beroepsorganisatie of bestuur met erkenning van SAQA in termen van artikel 13(1)(0) van de National Qualifications Framework Act, of een bevestiging van een relevante overheidsafdeling dat uw kwalificaties/vaardigheden en passende post- kwalificatie-ervaring echt zijn
 • Bewijs dat u de toepasselijke kosten heeft betaald

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waar moet ik zoeken als ik de Zuid-Afrikaanse lijst met kritische vaardigheden wil vinden?
pijl-rechts-vullen
Ik heb in Zuid-Afrika gestudeerd. Moet ik dus nog steeds een evaluatie door SAQA krijgen?
pijl-rechts-vullen
Mag ik studeren terwijl ik in het bezit ben van een Critical Skills Work Visa Zuid-Afrika-probleem?
pijl-rechts-vullen
Hoe weet ik bij welke erkende beroepsorganisatie ik mij moet inschrijven?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel tijd kost het om een ​​visum voor kritische vaardigheden te verkrijgen?
pijl-rechts-vullen
Kan ik een visum voor kritische vaardigheden aanvragen zonder arbeidsovereenkomst?
pijl-rechts-vullen
Wat gebeurt er als mijn baan wordt beëindigd?
pijl-rechts-vullen