Federaal bekwaam programma

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Laat uw vaardigheden in een gekozen vak u naar Canada brengen met FSTP

Het Federal Skilled Trades Program is voor u bedoeld als u een ervaren buitenlander bent die een Canadese permanente bewoner. Je wordt aangeboden Canada PR op basis van uw kwalificatie in een vak.

Minimumvereiste voor FSTP

Als u in aanmerking wilt komen, moet u:

 • Voldoe aan de vereiste taalvaardigheidsniveaus
 • Minimaal 2 jaar ervaring hebben in voltijds werk of een gelijke hoeveelheid in deeltijds werk in een geschoold beroep, niet meer dan 5 jaar vanaf het moment van aanmelding
 • Voldoe aan de eisen die de functie voor dat vak stelt, zoals vermeld in de NOC (Nationale Beroepsclassificatie). De enige uitzondering is het geval waarin een kwalificatiecertificaat vereist is
 • bezit een
  • Geldig aanbod voor een voltijdse baan voor een periode van minimaal 1 jaar, of
  • Een kwalificatiecertificaat afgegeven door een Canadese autoriteit op provinciaal, federaal of territoriaal gebied, in het vak

Ervaring in vakwerk

Bekwame handel voor FSTP worden georganiseerd onder de volgende groepen van het NOC:

 • Minor Group 633: Slagers en bakkers
 • Minorgroep 632: Chefs & koks
 • Major Group 92: Supervisors van verwerking, productie en nutsvoorzieningen, en operators van centrale controles
 • Major Group 82: Supervisors en technische banen in de landbouw, natuurlijke hulpbronnen en aanverwante productie
 • Major Group 73: Handel in onderhoud en exploitatie van apparatuur
 • Major Group 72: Handel in industrie, bouw en elektriciteit

De Hoofdgroepberoepen behoren allemaal tot vaardigheidstype B. U dient aan te tonen dat u de taken heeft uitgevoerd die staan ​​vermeld in de hoofdverklaring van de beroepsomschrijving van NOC. De beschrijving omvat alle noodzakelijke taken en vermeldt de meeste van de belangrijkste taken.

De werkervaring telt pas nadat je gekwalificeerd bent om de functie zelfstandig uit te oefenen.

Onderwijs

Ook als er geen opleidingseisen aan verbonden zijn FSTP, kunt u uw Snelle toegang rangschikking op de volgende manieren:

 • Studeren aan een school in Canada, dat wil zeggen een diploma, certificaat of graad van:
  • Een Canadese secundaire instelling, of
  • Een postsecundair instituut
 • Zorg dat uw buitenlandse onderwijs wordt gerangschikt nadat een Educational Credential Assessment (ECA) is uitgevoerd met het oog op immigratie van een aangewezen organisatie. Het laat zien dat uw opleiding aansluit bij een diploma, certificaat of graad van:
  • Een Canadese secundaire instelling, of
  • Een postsecundair instituut

Taalvaardigheid

Je moet:

 • Een minimale CLB-score (Canadian Language Benchmark) van 5 hebben voor luisteren en spreken, en een CLB-score van 4 voor schrijven en lezen
 • Goedgekeurde taaltoetsen hebben afgelegd
 • Voer de testresultaten in uw Snelle toegang profielen

De taaltesten hebben een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van bekendmaking van het testresultaat. Het is noodzakelijk dat de testuitslag geldig is op de datum waarop u een aanvraag indient PR-visum voor Canada.

Het bewijs van de fondsen

U moet aantonen dat u over voldoende middelen beschikt om de kosten van uzelf en uw gezin te dekken terwijl u zich in Canada vestigt. De uitzonderingen hierop zijn:

 • Als u momenteel legaal in Canada kunt werken, en
 • Als u een geldige baanaanbieding heeft van een Canadese werkgever

Bovenal moet u toelaatbaar zijn tot Canada.

Door naar Canada te emigreren via FSTP, kunt u van plan zijn overal in Canada te gaan wonen, behalve in de provincie Quebec. De reden is dat Quebec zijn eigen systeem heeft om geschoolde werknemers te selecteren.

Ook al geeft u een locatie op om te wonen en werken in Canada terwijl u uw profiel aanmaakt, bent u niet verplicht alleen op die locatie te wonen.

 

 

Onze accreditaties

Onze accreditaties CICC Migratieagenten
Gedragscode Code voor professioneel gedrag

Trotse sponsor van

APFA Australische paramedici

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst