Subklasse 494

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Waarom kiezen voor 494 Subclass Visa?

 • Verblijf 5 jaar in Australië
 • Werk in Australië samen met PR
 • Reis een willekeurig aantal keren van en naar Australië
 • Verdien in € 5 keer meer dan uw huidige salaris
 • Vestig u samen met uw gezin in Australië

Subklasse 494 - Geschoolde werkgever gesponsord regionaal (voorlopig) visum

Het Subclass 494-visum wordt verleend aan in aanmerking komende immigratiekandidaten met de vereiste vaardigheden en vacatures van werkgevers in de regionale gebieden van Australië. Deze werkgevers zullen kandidaten pas sponsoren nadat ze aan hun regering hebben aangetoond dat ze geen ervaren Australische arbeider voor deze functie in dienst kunnen nemen.

De geldigheid van dit visum is maximaal vijf jaar. Kandidaten voor dit visum moeten worden genomineerd door een werkgever in Australië die hen zal sponsoren.

De aanvrager moet jonger zijn dan 45 jaar op het moment dat hij dit visum aanvraagt. Andere criteria voor subklasse 494 zijn onder meer dat de aanvrager:

 • Werkzaam zijn in een beroep dat op de lijst met geschoolde beroepen staat
 • Zorg voor een passende beoordeling van de vaardigheden voor het beroep
 • Beschikken over de vereiste taalvaardigheid in het Engels

Y-Axis beschikt over deskundige consultants om hun klanten te helpen bij de migratie naar Australië. Zij informeren u over alle voorwaarden die aan het Subclass 494-visum zijn verbonden en helpen u gemakkelijk een visum te verkrijgen.

Australische subklasse 494 Visa-stromen

Er zijn drie immigratiestromen onder het visumtype Subklasse 494. Met elk van deze soorten visa kunt u het volgende doen:

Door werkgever gesponsorde stream

Het is een stroom waarmee regionale werkgevers in Australië immigratiekandidaten nomineren. Deze werkgevers zullen geschikte kandidaten vinden om het tekort aan arbeidskrachten in hun regio aan te pakken. Ze zullen geschoolde werknemers sponsoren als het moeilijk is om geschoolde Australische werknemers te vinden.

Als u via deze stream een ​​Subclass 494-visum bemachtigt, kunt u:

 • Woon, werk en vestig je vijf jaar lang in de door Australië aangewezen regionale gebieden
 • Vraag Canada PR (Permanent Residence) aan, afhankelijk van of u in aanmerking komt, drie jaar nadat u dit visum heeft gekregen.
 • Reis vijf jaar lang meerdere keren van en naar Australië.
 • Neem uw gezinsleden mee door ze op te nemen in dit visum.

Arbeidsovereenkomststroom

Volgens deze stroom moeten buitenlandse werknemers die door de regionale werkgevers in Australië zijn genomineerd, in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan door de werkgevers en de regering van Australië.

Met een Subclass 494-visum onder deze stream kunt u dat doen

 • Woon, werk en studeer vijf jaar lang in regionaal Australië in de aangewezen regionale gebieden.
 • Afhankelijk van of u in aanmerking komt, dient u drie jaar na het verkrijgen van dit visum een ​​PR voor Australië aan te vragen.
 • Reis een willekeurig aantal keren in de vijf jaar van en naar Australië.
 • Neem leden van uw gezinseenheid op in uw visumaanvraag.

Volgende deelnemerstroom

Onder deze stroom voor een visum van subklasse 494 vraagt ​​u een aanvraag aan voor uw gezinsleden. De houders van Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa moeten hun Subclass 494-visum afzonderlijk aanvragen.

Met een Subclass 494-visum onder deze stream kunt u dat doen

 • Woon in Australië totdat het visum geldig is.
 • Reis een onbeperkt aantal keren van en naar Australië totdat het visum geldig is.
 • Verblijf vijf jaar in de aangewezen regio van Australië met de bedoeling daar te studeren en te werken.

Vereisten voor visum subklasse 494

De vereisten waaraan aanvragers van een visum van subklasse 494 moeten voldoen, zijn als volgt:

 • U moet ten minste 45 jaar oud zijn op het moment dat u een subklasse 494-visum aanvraagt.
 • U moet een nominatie ontvangen van een juridische werkgever in regionaal Australië. U moet werkzaam zijn in het beroep waarvoor u bent genomineerd. Het moet zich in een aangewezen regionaal gebied van Australië bevinden.
 • Als hoofdaanvrager voor het Subclass 494-visum moet u aantonen dat u over de in aanmerking komende kwalificaties, vaardigheden en werkervaring beschikt om te werken in het beroep waarvoor u bent genomineerd.
 • Het beroep waarvoor u heeft gesolliciteerd, moet op de lijst met vaardigheden staan.
 • Uw vaardigheden moeten door de relevant geachte beoordelingsautoriteit worden beoordeeld en geschikt worden bevonden voor het beroep waarvoor u bent genomineerd. Uit een dergelijk onderzoek blijkt dat u over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om te kunnen werken in het beroep waarvoor u bent genomineerd.
 • U moet een specifiek vaardigheidsniveau in de Engelse taal hebben, zoals hieronder aangegeven, voor elk van de goedgekeurde Engelse taalvaardigheidstests. Dit geldt zelfs voor uw gezinsleden die zijn toegevoegd aan uw aanvraag voor een subklasse 494-visum.
  • IELTS – Ten minste zes in elk van de vier aspecten die op taal worden getest.
  • TOEFL – Minimaal 13 in lezen, 12 in luisteren, 18 in spreken en 21 in schrijven
  • PTE Academic – Minimaal 50 in elk van de vier aspecten die uw Engelse taalvaardigheid testen
  • OET – Minimaal graad B op elk van de vier getoetste taalaspecten
  • Cambridge C1 Advanced-test – Minimaal 169 op elk van de vier geteste aspecten voor de Engelse taal.
 • U moet voldoen aan de gezondheids- en karaktereisen die de Australische autoriteiten van migranten stellen.
 • U moet de waardenverklaring van Australië ondertekenen.
 • U mag bij een eerdere aanvraag geen geschiedenis van visumannulering of -weigering hebben gehad.
 • U of uw gezinsleden mogen geen geld verschuldigd zijn aan de regering van Australië. Als u in het verleden schulden heeft gehad, moet u deze hebben afgelost of regelingen hebben getroffen om deze af te betalen.

Controlelijst voor door een geschoolde werkgever gesponsorde regionale (voorlopige) visa

Wanneer u een Subclass 494-visum aanvraagt, moet u ervoor zorgen dat u alle vereiste documenten verzamelt die u aan de visumautoriteiten moet overleggen. Zorg ervoor dat de informatie die u indient juist is en wordt ondersteund door juridische documenten. Hier vindt u een checklist met documenten die u moet indienen.

Identiteitsdocument:

 • Pagina's van uw bestaande paspoort met uw persoonlijke gegevens, foto en datums van uitgifte van het paspoort en de vervaldatum ervan.
 • Een identiteitskaart (indien vereist)
 • Bewijs van naamswijziging zoals:
  • Een huwelijks-/echtscheidingsakte
  • Documenten waaruit de naamswijziging blijkt, uitgegeven door een Australisch register van geboorten, overlijdens en huwelijken of van de gelijkwaardige buitenlandse autoriteit die relevant is
  • Documenten met andere namen waarnaar u verwees
 • Documenten om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een leeftijdsvrijstelling
 • Documenten van onderwijskwalificaties en vaardigheden:
  • Een document om de beoordeling van de vaardigheden door de vereiste autoriteit aan te tonen die relevant wordt geacht, waar nodig (geen beoordeling van de vaardigheden die u kreeg voor een subklasse 485)
  • Uw CV
  • Uw kwalificaties en bewijs van werkervaring, inclusief referenties van werk, indien vereist
  • De door de Australische autoriteiten afgegeven documenten worden als relevant beschouwd en stellen dat u over de vereiste licenties/registraties beschikt of dat u aan de vereisten voor licenties en registratie kunt voldoen.
 • Documenten waaruit uw Engelse taalvaardigheid blijkt, die als competent wordt beschouwd
 • Documenten waaruit blijkt dat u aan karaktervereisten voldoet, waaronder:
  • Certificaat van de Australische politie als u in de afgelopen tien jaar na het bereiken van de leeftijd van 12 jaar minimaal 16 maanden in Australië heeft gewoond.
  • Een politiecertificaat uit het buitenland of uit uw thuisland, waar u de afgelopen tien jaar na het bereiken van de leeftijd van 12 jaar minimaal twaalf maanden heeft verbleven.
  • Documenten van de defensiedienst of de ontslagpapieren ervan, voor het geval u daar de afgelopen tien jaar in welk land dan ook heeft gediend.
 • Documenten voor partners, waaronder:
  • ID-documenten
  • Huwelijkse staat
  • Document van het hebben van een goed karakter
  • Bestaande relatiedocumenten
   • Factureringsrekeningen die gezamenlijk worden aangehouden
   • Gezamenlijke rekeningafschriften van banken
   • Documenten waaruit blijkt dat u en uw echtgenoot beiden op hetzelfde adres hebben gewoond.
   • Gezamenlijke overeenkomsten of hypotheken
 • Documenten van personen ten laste van de hoofdaanvrager die jonger zijn dan 18 jaar
  • Identiteitsdocumenten
  • Karakterdocumenten (indien vereist)
  • Documenten voor het vervullen van de ouderlijke verantwoordelijkheden
 • Documenten voor personen ten laste van de hoofdaanvrager die ouder zijn dan 18 jaar
  • Identiteitsdocumenten
  • Karakterdocumenten
  • Documenten van andere relaties (indien vereist)

Wat is de tijd om een ​​door een ervaren werkgever gesponsord regionaal (voorlopig) visum te verwerken?

De verwerkingstijd van visa voor subklasse 494 is als volgt:

Aanvragen percentage Geschatte tijd voor verwerking
90 15 maanden
75 12 maanden
50 8 maanden
25 88 dagen

Hier zijn specifieke redenen/voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de verwerkingstijd van een Subclass 494-visum:

 • Is de aanvraag die u heeft ingediend compleet en bevat alle benodigde documenten ter onderbouwing van de door u opgegeven gegevens
 • De snelheid van uw reactie op elk verzoek om aanvullende gegevens/informatie.
 • De tijd die nodig is om de vereiste controles op de verstrekte ondersteunende informatie uit te voeren
 • De tijd die nodig is om aanvullende informatie van externe bureaus te verkrijgen; vooral relevant voor de gezondheid, het karakter en de nationale veiligheid

U heeft Y-Axis nodig om u deskundig advies en hulp te bieden bij uw Australische visumaanvraag. U moet rekening houden met het belang van een correcte voorbereiding van uw visumaanvraag door de juiste informatie te verstrekken. Neem contact met ons op bij Y-Axis.

Hoe kan Y-as u helpen?

 

 

 

Onze accreditaties

Onze accreditaties CICC Migratieagenten
Gedragscode Code voor professioneel gedrag

Trotse sponsor van

APFA Australische paramedici

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waarvoor kom ik in aanmerking om een ​​Australian Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visum aan te vragen?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de verschillen tussen het visum Subklasse 187 en het visum Subklasse 494?
pijl-rechts-vullen
Aan welke voorwaarden en verplichtingen moeten aanvragers voldoen om een ​​Subclass 494-visum aan te vragen?
pijl-rechts-vullen
Wat is de geldigheid van een Subclass 494-visum?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de kosten van een Subclass 494-visum?
pijl-rechts-vullen
Kunnen mijn gezinsleden worden meegenomen als ik een Subclass 494-visum aanvraag?
pijl-rechts-vullen